Навчальні посібники


Бренди:
Видавництво 21
Видавництво Апріорі
Видавництво Жупанського
Видавництво Знання
Видавництво К.І.С.
Видавництво Ранок
Видавництво Старого Лева
Видавництво Ґражда
Кондор - Видавничий дім
Автор
І. М. Школа
Андреас Каппелер
Базилевич В.Д.
Борисенко І.І.
Бідасюк Н.В
Васюренко О.В.
Гринів Т.Т.
Грішнова О.А.
Гуран І.Й.
Дикань Н.В.
Дячук Л.В.
Едуард Чекотовський
Колотуха С.М.
Лазарович Н.А.
Н.О.?Кри­ковцева
Олександр Валь
Плескач В.Л.
Погріщук Б.В.
Р. Маєр
С.І. Іщук
ШандорФ.Ф.
Ю. Г. Левченко
Anna Sewell
Arthur Conan Doyle
Bram Stoker
C.М. Писаренко
Daniel Defoe
David Herbert Lawrence
Edith Nesbit
Eleanor H. Porter
Emily Brontё
English Libra­ry
Ernest Thompson Seton
F. Scott Fitzgerald
Frances Hodgson Burnett
H.G. Wells
Jack London
James Oliver Curwood
Jane Austen
Joseph Conrad
Mariusz Misztal
Mary Mapes Dodge
Mary Shelley
Oscar Wilde
Rudyard Kipling
Theodore Dreiser
Virginia Woolf
Washington Irving
William Shakespeare
Є. В. Костюк
Є.В. Савельєв
Євтух М.Б.
Євтушевський В.А.
Єрохін С.А.
І. В. Житар
І. М. Ребрик
І.А. Косач
І.А. Соколовський
І.Б. Гапій
І.В. Безуглий
І.В. Калінько
І.В. Козюр
І.Г. Смирнов
І.Д. Бєлов
І.Захарченко
І.С. Бика
Іван Миценко
Іван Назаренко
Іванов Ю.Б.
Івахненко В.М.
Івахненков С.В.
Івахненков С.В.
Іващенко О.Д.
Ігнатьєв П.М.
Ігор Школа
Ільїн В.В.
Ільїна Т.В.
Ірена Гумовска
Іщук С.І.
Ієрусалимов І.О.
Ієрусалімова І.О.
А. І. Соколенко
А.І. Соколенко
А.В. Базилюк
А.К. Мойсієнко
А.О. Баранова
А.О. Задоя
А.О. Старостіна
А.П. Вожжов
Ажнюк М.О.
Азаренкова Г.М.
Анастасія Лисивець
Андрейків Т.Я.
Андрейцев В.І.
Андрусик Р. В.
Андрусишин Б.І.
Антонович Є.А.
Антонюк К.І.
Антонюк Н.В.
Антошкіна Л.І.
Апостолюк С.О.
Б.І. Конаков
Базилевич В.
Базилевич В.Д.
Базилевич К.С.
Базилевич К.С.
Баклицький І.О.
Балабанова Л.В.
Балух В.О.
Балух В.О. 966-8653-50-5
Бас-Кононенко О.В.
Батлук В.А.
Безвершук Ж.О.
Березін О.В.
Березіна Л.М.
Благун І.Г.
Близнюк О.П.
Блонська В.І.
Богданова І.М.
Богданова В. Д.
Болотіна Н.Б.
Боринець С.Я.
Борис Термена
Борисюк А.С.
Бочан І.О.
Брецко Ф.Ф.
Бровко Д.Ф.
Бровко Ф.М.
Булавін Л.А.
Бутенко Н.В.
Бутирська І.В.
Бідасюк Н.В.
Білий М.У.
Білик Б.І.
Білик М.С.
Біловодська О.А.
Білоскурський Р. Р.
В. А. Піддубний
В. А. Тадеуш
В. Г. Маргасова.
В. Задорожний
В. С. Костюк
В.І. Дробот
В.І. Міщенка.
В.І. Оспіщев
В.І. Ярема
В.А. Піддубний
В.В. Дергачова
В.В. Заборовський та ін.
В.Г. Фазикош
В.Г. Фазикоша
В.Д. Базилевич
В.З. Кліменко
В.Л. Ортинськмй
В.М. Бесчастний
В.М. Малюга
В.М. Тарасевич
В.М. Федосов
В.О. Колосюк
В.С. Джигирей
В.С. Ковешніков
В.С. Ростовський
В.Ф. Семенов
В.Ю. Юхновський
В.Я. Брич
Вакерич М. М.
Вакуленко C.М.
Валь О.Д.
Валєєв К.Г.
Варналій З.С.
Василь Кифяк
Васильців Т. Г.
Васильців Т.Г.
Васьків А.Ю.
Васіна А.Ю.
Ващук Ф.Г.
Ведєрніков Ю.А.
Венжинович Н.Ф.
Вишневський О.
Власюк С.А.
Вовчак О.Д.
Войтенко С.П.
Войтенко Степан
Волохата К.О.
Воробйов О.О.
Вікторія Суковата
Г. Д. Панков
Г. П. Ковальова
Г.В. Осовська
Г.В. Старченко
Г.В. Щербан
Гавриленко О.П.
Гавриленко О.П.
Гаврюшенко Д.А.
Галик В. М.
Галина Стельмащук
Галушка Є.О
Гарасим П.М.
Гелей С.Д.
Гладкий О.В.
Гнатишин Я.М.
Гнатюк І.С.
Гнатюк Л.П.
Гогіташвілі Г.Г.
Головащук С.І.
Гончар Б.М.
Гончаренко О.М.
Горбань Ю.А.
Горбач Л. М.
Горбенко О.В.
Гражевська Н.І.
Григорків В. С.
Гриньова В.М.
Гриценко О.Г.
Грішнова О.А.
Гуз А.М.
Гуменник В.І.
Гуменюк Г.Д.
Гупало О.П.
Гутік О.В.
Гуцуляк В. М.
Д.М. Стеченко
Давидов Г.М.
Дегтяр С.В.
Деметер П.Е.
Джалладова І.А.
Джеймс Олворт
Джигирей В.С.
Джошуа Фішман
Дзюбик С.Д.
Дмитренко В.І.
Дорошко М. С.
Дрік А.Л.
Дубович І.А.
Дідківський М.І.
Дікань Л.В.
Е.В. Чекотовський
Елеонора Соловей
Елізабет Гаскелл
Ерина А.М.
Ернест Сетон-Томпсон
Жайворонок В.В.
Жайворонок В.В. та ін
Желюк Т.Л
Журавель Г.П.
З.О. Макеєва
З.С. Варналій
За заг. ред. А. П. Коцура
За ред. Є.П. Качана
За ред. В. Базилевича
За ред. В.В. Ковалевського
За ред. В.В. Шостака
За ред. В.К. Шкарупи
За ред. В.Л. Ортинського
За ред. В.М. Бесчастного
За ред. В.М. Репецького
За ред. В.М. Тарасевича
За ред. Г.В. Назарової
За ред. О.А. Кириченка
За ред. О.П. Кириленко
За ред. С.П. Войтенка
За редакцією Барбари Кубіс
Загородній А.Г.
Загорський В.С.
Занько Ю.С
Занько Ю.С.
Затонацька Т.Г.
Захарчин Г.М.
Захарчук-Чугай Р.В.
Здрок В.В.
Зеленько А.С.
Зозулев А.В.
Зозульов О.В.
Зоя Алфьорова
Ильин В.В.
Йорг Баберовскі
Йосип Сележан
К. В. Васильківський
К. В. Кислюк
К.Ковалко
К.О. Бояринова
К.О.Бояринова
Калівошко О.М.
Калінько І.В.
Капіруліна С.Л.
Карен Діллон
Карпенко О.В.
Карпов В.А.
Карпова В.В.
Карчевські Є.-Т.
Кач­марик Я.Д.
Качан Є.П.
Кириченко О.А.
Клейтон Крістенсен
Коблянська О.І.
Коваленко Л.О.
Ковальчук І.В.
Ковтун Н.В.
Козик В.В.
Козик В.В.
Козловський А.В.
Козяр М. М.
Колесніченко В.Ф.
Колодізєв О.М.
Колоїз Ж.В.
Копилюк О.І.
Копчак Ю.С
Копійка В.В.
Королюк С.Л.
Косач І.А.
Костишин С. С.
Кость Бондаренко
Костянтин Кислюк
Косюта М.В.
Кочан І. М.
Красноход Н. І.
Крилова Н.В.
Криштапович В.І.
Кузьмін О.Є.
Кузьмінський А.І.
Купалова Г.І.
Кучеренко В.Р.
Кучеренко Т.Є.
Кучерявенко І.А.
Кучман І.М.
Кучман І.М.
Кушнаренко Н.Н.
Кізима Т.О.
Кіндрацька Г.І.
Л. А. Українець та ін.
Л. Г. Погиба
Л. М. Голіченко
Л.Г.?Саркісян
Л.Г.Смоляр
Л.М. Димитрова
Л.О. Омелянович
Л.С. Ладонько
Лавер О.Г.
Лагоцький Т.Я.
Ладогубець Н.В.
Ладонько Л.С.
Лазарович М.В.
Лапін В.М.
Лариса Варзацька
Лачкова Л.І.
Левандівський О.Т.
Леоненко Н.М.
Леоненко П.М.
Леоненко П.М.
Лепша І.Д.
Летнянчин П.П.
Лизанчук В.В.
Лисик В.М.
Лисюк Р. М.
Литвин І.В
Литвиненко Я.В.
Личковський Е.І.
Лосєв О.С.
Лузік Е.В.
Лукашевич М.П.
Лупак Р.Л.
Луцевич Д.Д.
Луцький І.М.
Любов Мандриченко
Любомир Белей
Людмила Гармаш
Людмила Погиба
Лютий І.О.
Лідія Голомб
Лідія Орбан-Лембрик
Лісовський П.М.
Літвіняк О.В.
Лішнянський В.В
Лішнянський В.В.
М. І. Карлін
М. Білан
М. Й. Варій
М. М. Кріль
М.І. Дідківський
М.В. Сідак
М.М. Вегеш
М.М. Груша
М.П. Гетьманчук
М.П. Мальська
М.Я. Куленко
Майор Л.П.
Макаренко В.О.
Макеєва З.О.
Маловик Л.В.
Мальська М.П.
Мальський О.М.
Малюга Н.М.
Мамченко С.Д.
Манакин В.Н.
Мандюк Н.Л.
Манів З.О.
Маринич О.М.
Мариуш Миштал
Марія Іваницька
Марія Чіжмарова
Масловська Л.Ц.
Масляк П.О.
Матіас Гердеген
Маханець Л. Л.
Мелих О.В.
Мельник І.М.
Мельник А.Ф.
Мельник А.Ф.
Мельник О.Г.
Мельник Т.Г.
Мельничук С.В.
Миронюк О.М.
Митяй О.В.
Михайло Носа
Михайло Тиводар
Мовчан В.С.
Мойсеєнко І.П.
Мордвінцев В.М
Мордвінцев В.М.
Морозов В.В.
Морозова Т. В.
Мочерна Я.С.
Мочерний С.В.
Музыченко П.П.
Міщенко В.І.
Міщенко С.В.
Н. Є. Кудла
Н. В. Горін
Н. В. Кавера
Н. В. Терес
Н. В. Ткаленко
Н.В. Філіпова
Н.В.?Кортєльова
Н.М. Гаркуша
Н.М. Левицька
Н.П. Турло
Надія Бабич
Надія Левицька
Науменко В.П.
Науменкова С.В.
Нестуля О.О.
Нікозять Ю.Б.
Ніколайчук В. І.
Ніколаус Піпер
Нікорич В. А.
О. Г. Колба
О. Д. Довганич
О. М. Руденко І. В. Козюра
О. П. Корольчук
О.І. Плиска
О.А. Кириченко
О.А. Осовський
О.В. Гладкий
О.В. Кам’янська
О.В. Михайловська
О.В. Цуканова
О.Данилейко
О.М. Кукуєва
О.М. Руденко
О.О. Горошанська
О.О. Шубін
О.П. Сидоренко
О.С. Кучик
О.Ф.Кисла
О.Ю. Біленький
Одинець В.А.
Одягайло Б.М.
Олександр Валь
Олександр Гриценко
Олена Титар
Олійник Я.Б.
Омельяненко С.В.
Омеляненко В.Л.
Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна
Орленко Л.В.
Орлов В.О.
Орлов В.О.
Орлова А.М.
Орлова Т.В.
Ославський М.І.
Осовська Г.В.
Осовський О.А.
Оспіщев В.І
Оспіщев В.І.
Отрошко О.В.
Охріменко Б.А.
Охрімовський О. В.
П.М. Ігнатьєв
П.М.Лісовський
П.П. Чолпан
Павелків Р.В.
Пальян З.О.
Пандяк І.Г.
Панкова Л.А.
Паночишин Ю.М.
Папірна А.В.
Патика Н.І.
Пашко П.В.
Перевезенцев О.Ю.
Передрій О.С.
Передрій О.С.
Пермяков О.А.
Петранівський В.Л.
Петрашко Л.П.
Петро Нестеренко
Петрович Й.М.
Писаренко Н.Л.
Погорєльцева Н.П.
Под ред. А.П. Вожжова
Поздняков І. О.
Польчина С. М.
Попов Г.Д.
Попович П.Я.
Попович Т.М.
Почепцов Г.Г.
Правик Ю.М.
Примак Т.О.
Прокопенко О.В.
Проценко Ю.М.
Пурська І.С.
Пєхота О.М.
Р. В. Лаврецький
Р. В. Лаврецького
Р. М. Моторин
Радько Михайло
Реверчук С.К.
Ремньова Л.М.
Репецький В.М.
Ривак О.С.
Роксоляна Чаповська
Романів Л.В.
Ростовський В.С.
Ротар Д. П.
Руденко С. С.
Рутар С.М.
Рутинський М. Й.
Рутинський М.Й.
Рущишин Н.М.
С.Є. Шепелєв
С.І. Науменко
С.І. Юрій
С.А. Демченко
С.Б. Булеца
С.Б. Булеци
С.Б. Буравченкова
С.М. Дударець
С.М. Лихолат
С.М. Мархонос
С.М. Панчишина
С.О. Апостолюк
С.О. Макеєв
С.Струков
Савельєв Є.В.
Савич В.І.
Савченко В.Ф.
Сагайдак О.П.
Салун М.М.
Самойлова І.А.
Сардачук П.Д.
Свердан П.Л.
Свердан П.Л.
Семерак О.С.
Сергій Береговий
Середницька А. Я .
Сива Т.В.
Сидні І. Лендау
Симона Черрато
Синьова Є.П.
Синякевич І. М.
Сирохман І.В.
Скибінська З.М.
Слав’юк Р.А.
Слав’янська Н.Г.
Слива Ю.В.
Слєпцов Ю. В.
Смаглій Г.А.
Солнцев С.А.
Ставицький А.В.
Стадник М.Є.
Сташків Б.І.
Стеблюк М.І.
Стеван Константинович
Стельмашенко О.В.
Стецюк О. В.
Стеченко Д.М.
Страхарчук А.Я.
Страхарчук В.П.
Стівен Крейн
Субботин В.Н.
Субботін В.М.
Сук Л.К.
Сук П.Л.
Супрун Л.В.
Супрун Н.П.
Сілонова Н.Б.
Т.В. Орлова
Т.В. Стройко
Т.Д. Щербан
Табачник Д.В.
Танчин І.З.
Тарас Береза
Тетяна Мельничук
Ткач Л.О.
Тодоров И.Я.
Токарєва В.І.
Тридід О.М.
Тринько Р.І.
Тугай Я.А.
Туниця Т.Ю.
Туниця Ю.Ю.
Тушницький О.П.
Тютюнник Ю.М.
Уклад. А.І. Кузьмінський
Уклад. К.Т. Баранцев
Уланчук В.С.
Упор. С.М. Злупко
Ф.Скотт Фіцджеральд
Фернан Бродель
Фетісов В.С.
Фрідріх Брокгауз
Фізеші О.Й
Філонов О.В.
Х.Й. Роглєв
Хижняк Й. С.
Хоменко Е.Г.
Хом’як А.Я.
Хом’як Ю.М.
Цимбалюк-Скопненко Т.В.
Чайка Г.Л.
Чекотовський Е.В.
Черепанова С.О.
Черкес М.Ю.
Черничук Л. В.
Черниш Н.Й.
Черняк О.І.
Чорнобай В.П.
Чуй І.Р.
Чукут С.А.
Чухно А.А.
Шалата О.М.
Шалімова Н.С.
Шаповал М.І.
Шарманська В.М.
Шваб’юк В.І.
Шведа Ю.Р.
Швецова-Водка Г.Н.
Шевчук В.О.
Шеламова І.Д.
Шелудько В.М.
Шинкаренко Т.І.
Шищенко П.Г.
Шищенко П.Г.
Шкварчук Л. О.
Школа І.М.
Шляхетко В.В.
Шляхта Я. М.
Шпаргало Г.Є
Штангрет А.М.
Шульга Г.Ю.
Шуст Р.М.
Щербакова О.В.
Эмма Хоменко
Ю. Кундрат
Ю.М. Бисага
Ю.М. Сафонов
Ю.П. Лісовська
Ю.П. Лісовська.
Юліан Александрович
Юрчук О.М.
Юрій Волошин
Юхименко П.І.
Я.Б. Олійник
Я.В. Греца
Ягольник А.М.
Якса Н.В.
Якубенко Б. Є.
Янчева Л.М.
Янчева Ліана
Ярошевич Н.Б.
Яртись А.В.
Ястремський О.І.
Ячнюк І.О.
Вид
педагогіка
англійська мова
будівництво
бізнес
біологія
генетика
геодезія
геологія
дизайн
економіка
загальна
збірник вправ
культорологія
куховарство
кіно
літературознавство
математика
медицина
мовознавство
монографія
музика
навчальний посібник
навчальні посібники
педагогіка
політика
посібник
посібники
право
проза
психологія
підручник
словник
спорт
сільське господарство
техніка
туризм
українська мова
фотоальбом
харчування
хімія
історія

Мова
англійська
російська
українська


Сортувати: по назві   - по ціні  
Історія сучасного світу: XV — початку XXІ століть / Горбань Ю.А.
Історія сучасного світу: XV — початку XXІ століть / Горбань Ю.А.

90.00грн.
зареєстрованим - 87.3грн.

Бренд: Видавництво Знання
Автор: Горбань Ю.А., Білик Б.І., Дячук Л.В.
ISBN: 978-617-07-0018-6
Кількість сторінок: 438
Обкладинка: тверда
Вид: посібник
Мова: українська
Рік видання: 2012
Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн.
Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн.

145.00грн.
зареєстрованим - 140.65грн.

Бренд: Кондор - Видавничий дім
Автор: О. М. Руденко І. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова.
Вид: посібник
Кількість сторінок: 226
Обкладинка: м'яка
Історія України / Н.М. Левицька, В.О. Колосюк, С.Б. Буравченкова
Історія України / Н.М. Левицька, В.О. Колосюк, С.Б. Буравченкова

325.00грн.
зареєстрованим - 315.25грн.

Бренд: Кондор - Видавничий дім
Автор: Н.М. Левицька, В.О. Колосюк, С.Б. Буравченкова
ISBN: 978-617-7278-28-2
Кількість сторінок: 336
Обкладинка: тверда
Розмір: 145x200x10мм
Вид: історія
Мова: українська
Рік видання: 2015
Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / Коцура А. П., Терес Н. В.
Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / Коцура А. П., Терес Н. В.

300.00грн.
зареєстрованим - 291грн.

Бренд: Видавництво 21
Автор: За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес
ISBN: 978-966-2147-07-0
Вид: загальна
Історія України ХІХ-ХХІ ст.: Практикум / За ред. Р. В. Лаврецького
Історія України ХІХ-ХХІ ст.: Практикум / За ред. Р. В. Лаврецького

120.00грн.
зареєстрованим - 116.4грн.

Бренд: Видавництво Знання
Автор: Р. В. Лаврецький
ISBN: 978-617-07-0260-9
Кількість сторінок: 375
Обкладинка: тверда
Вид: посібник
Мова: українська
Рік видання: 2015
Історія України ХІХ—XXI століть / Р. В. Лаврецький
Історія України ХІХ—XXI століть / Р. В. Лаврецький

120.00грн.
зареєстрованим - 116.4грн.

Бренд: Видавництво Знання
Автор: Р. В. Лаврецького
ISBN: 978-617-07-0260-9
Кількість сторінок: 375
Обкладинка: тверда
Історія України: Навч. посіб.— 3-тє вид / Лазарович М.В.
Історія України: Навч. посіб.— 3-тє вид / Лазарович М.В.

200.00грн.
зареєстрованим - 194грн.

Бренд: Видавництво Знання
Автор: Лазарович М.В.
ISBN: 978-617-07-0074-2
Кількість сторінок: 685
Обкладинка: тверда
Вид: посібник
Мова: українська
Рік видання: 2013
Історія української культури / Надія Левицька, В.О. Колосюк, Сергій Береговий
Історія української культури / Надія Левицька, В.О. Колосюк, Сергій Береговий

320.00грн.
зареєстрованим - 310.4грн.

Бренд: Кондор - Видавничий дім
Розмір: 148x210x10мм
Автор: Надія Левицька, В.О. Колосюк, Сергій Береговий
Кількість сторінок: 326
Вид: культорологія
Мова: українська
Рік видання: 2015
ISBN: 978-617-7278-29-9
Обкладинка: тверда
Історичні портрети античності та середньовіччя / Балух В.О., Возний І.П., Коцур В.П.
Історичні портрети античності та середньовіччя / Балух В.О., Возний І.П., Коцур В.П.

20.00грн.
зареєстрованим - 19.4грн.

Бренд: Видавництво 21
Автор: Балух В.О.
ISBN: 966-8653-67-X
Вид: загальна

Зареєструйтеся, щоб створити список бажаних товарів. Зареєстровані покупці отримують відразу постійну знижку 3%.