Навчальні посібники


Бренди:
Видавництво 21
Видавництво Жупанського
Видавництво Знання
Видавництво Ранок
Кондор - Видавничий дім
Підручники і посібники
Автор
І. М. Школа
Борисенко І.І.
Бідасюк Н.В
Гринів Т.Т.
Грішнова О.А.
Дикань Н.В.
Дячук Л.В.
Едуард Чекотовський
Колотуха С.М.
Н.О.?Кри­ковцева
Погріщук Б.В.
С.І. Іщук
Ю. Г. Левченко
Anna Sewell
Arthur Conan Doyle
Bram Stoker
C.М. Писаренко
Daniel Defoe
David Herbert Lawrence
Edith Nesbit
Eleanor H. Porter
Emily Brontё
English Libra­ry
Ernest Thompson Seton
F. Scott Fitzgerald
Frances Hodgson Burnett
H.G. Wells
Jack London
Jane Austen
Joseph Conrad
Mariusz Misztal
Mary Mapes Dodge
Mary Shelley
Oscar Wilde
Rudyard Kipling
Theodore Dreiser
Virginia Woolf
Washington Irving
William Shakespeare
Є. В. Костюк
Є.В. Савельєв
Євтух М.Б.
І. В. Житар
І.А. Косач
І.А. Соколовський
І.В. Безуглий
І.В. Калінько
І.В. Козюр
І.Г. Смирнов
І.С. Бика
Іван Назаренко
Івахненков С.В.
Іващенко О.Д.
Ігор Школа
Ільїн В.В.
Ільїна Т.В.
Ірена Гумовска
Іщук С.І.
А. І. Соколенко
А.І. Соколенко
А.В. Базилюк
А.К. Мойсієнко
А.О. Баранова
А.О. Задоя
А.О. Старостіна
А.П. Вожжов
Андрусик Р. В.
Андрусишин Б.І.
Андрушків Б.
Антонович Є.А.
Антонюк К.І.
Антонюк Н.В.
Антошкіна Л.І.
Б.І. Конаков
Базилевич В.
Базилевич В.Д.
Базилевич К.С.
Баклицький І.О.
Балабанова Л.В.
Балух В.О.
Балух В.О. 966-8653-50-5
Бас-Кононенко О.В.
Батлук В.А.
Безвершук Ж.О.
Березін О.В.
Березіна Л.М.
Близнюк О.П.
Богданова І.М.
Богданова В. Д.
Болотіна Н.Б.
Боринець С.Я.
Борисюк А.С.
Бровко Д.Ф.
Бровко Ф.М.
Булавін Л.А.
Бутенко Н.В.
Бутирська І.В.
Бідасюк Н.В.
Білий М.У.
Білик Б.І.
Білик М.С.
Білоскурський Р. Р.
В. А. Піддубний
В. Г. Маргасова.
В. С. Костюк
В.І. Оспіщев
В.А. Піддубний
В.В. Дергачова
В.В. Заборовський та ін.
В.Г. Фазикош
В.Г. Фазикоша
В.Д. Базилевич
В.Л. Ортинськмй
В.М. Бесчастний
В.М. Малюга
В.М. Тарасевич
В.М. Федосов
В.С. Джигирей
В.С. Ковешніков
В.Ф. Семенов
В.Ю. Юхновський
В.Я. Брич
Вакуленко C.М.
Валєєв К.Г.
Василь Кифяк
Васильців Т. Г.
Васьків А.Ю.
Васіна А.Ю.
Ващук Ф.Г.
Венжинович Н.Ф.
Вишневський О.
Власюк С.А.
Войтенко Степан
Воробйов О.О.
Віра Матковська
Г. Д. Панков
Г.В. Осовська
Г.В. Старченко
Г.В. Щербан
Гавриленко О.П.
Гавриленко О.П.
Гаврюшенко Д.А.
Галик В. М.
Гелей С.Д.
Гладкий О.В.
Гнатишин Я.М.
Гнатюк І.С.
Гнатюк Л.П.
Гогіташвілі Г.Г.
Головащук С.І.
Гончаренко О.М.
Горбань Ю.А.
Горбач Л. М.
Гражевська Н.І.
Григорків В. С.
Гриньова В.М.
Гриценко О.Г.
Грішнова О.А.
Гуз А.М.
Гуменник В.І.
Гуменюк Г.Д.
Гупало О.П.
Гуцуляк В. М.
Д.М. Стеченко
Давидов Г.М.
Дегтяр С.В.
Деметер П.Е.
Джалладова І.А.
Джеймс Олівер Кервуд
Джигирей В.С.
Дзюбик С.Д.
Дмитренко В.І.
Дубович І.А.
Е.В. Чекотовський
Едгар Аллан По
Елізабет Гаскелл
Ерина А.М.
Ернест Сетон-Томпсон
Жайворонок В.В.
Жайворонок В.В. та ін
Желюк Т.Л
З.О. Макеєва
З.С. Варналій
За ред. В. Базилевича
За ред. В.В. Шостака
За ред. В.М. Бесчастного
За ред. В.М. Тарасевича
За ред. С.П. Войтенка
Загородній А.Г.
Занько Ю.С
Занько Ю.С.
Захарчук-Чугай Р.В.
Зозулев А.В.
Ильин В.В.
Йосип Сележан
К. В. Васильківський
К. В. Кислюк
К.О. Бояринова
Калінько І.В.
Капіруліна С.Л.
Карпов В.А.
Качан Є.П.
Кизима Р.
Ковтун Н.В.
Козик В.В.
Козик В.В.
Козловський А.В.
Козяр М. М.
Колоїз Ж.В.
Копчак Ю.С
Копійка В.В.
Косач І.А.
Костишин С. С.
Кость Бондаренко
Кочан І. М.
Красноход Н. І.
Крилова Н.В.
Криштапович В.І.
Кузьмін О.Є.
Кузьмінський А.І.
Купалова Г.І.
Кучеренко В.Р.
Кучман І.М.
Кучман І.М.
Кушнаренко Н.Н.
Кіндрацька Г.І.
Л. А. Українець та ін.
Л. М. Голіченко
Л.Г.?Саркісян
Л.М. Димитрова
Л.О. Омелянович
Л.С. Ладонько
Лавер О.Г.
Ладогубець Н.В.
Ладонько Л.С.
Лазарович М.В.
Лачкова Л.І.
Левандівський О.Т.
Леоненко Н.М.
Леоненко П.М.
Леоненко П.М.
Летнянчин П.П.
Лизанчук В.В.
Лисик В.М.
Литвин І.В
Литвиненко Я.В.
Личковський Е.І.
Лосєв О.С.
Лузік Е.В.
Лукашевич М.П.
Луцевич Д.Д.
Людмила Погиба
Лідія Орбан-Лембрик
Лісовський П.М.
Літвіняк О.В.
Лішнянський В.В
Лішнянський В.В.
М. І. Карлін
М. М. Кріль
М.І. Дідківський
М.М. Вегеш
М.М. Груша
М.П. Гетьманчук
М.П. Мальська
М.Я. Куленко
Макаренко В.О.
Макеєва З.О.
Маловик Л.В.
Мальська М.П.
Мальський О.М.
Малюга Н.М.
Мамченко С.Д.
Мандюк Н.Л.
Мариуш Миштал
Марцин В.С.
Марія Іваницька
Масловська Л.Ц.
Масляк П.О.
Маханець Л. Л.
Мельник І.М.
Мельник А.Ф.
Мельник А.Ф.
Мельник Т.Г.
Микитка А.
Миронюк О.М.
Митяй О.В.
Мовчан В.С.
Мордвінцев В.М.
Морозова Т. В.
Музыченко П.П.
Міщенко С.В.
Н. Є. Кудла
Н. В. Горін
Н. В. Кавера
Н. В. Ткаленко
Н.В. Філіпова
Н.В.?Кортєльова
Н.М. Гаркуша
Н.П. Турло
Науменкова С.В.
Нікозять Ю.Б.
О. Г. Колба
О. М. Руденко І. В. Козюра
О. П. Корольчук
О.І. Плиска
О.А. Кириченко
О.А. Осовський
О.В. Гладкий
О.В. Михайловська
О.В. Цуканова
О.М. Руденко
О.О. Горошанська
О.О. Шубін
О.П. Сидоренко
О.С. Кучик
О.Ф.Кисла
О.Ю. Біленький
Одинець В.А.
Олійник Я.Б.
Омельяненко С.В.
Омеляненко В.Л.
Орлов В.О.
Орлов В.О.
Орлова А.М.
Орлова Т.В.
Ославський М.І.
Осовська Г.В.
Осовський О.А.
Оспіщев В.І
Оспіщев В.І.
Отрошко О.В.
Охріменко Б.А.
П.М.Лісовський
П.П. Чолпан
Павелків Р.В.
Пальян З.О.
Пандяк І.Г.
Панкова Л.А.
Паночишин Ю.М.
Патика Н.І.
Перевезенцев О.Ю.
Передрій О.С.
Петранівський В.Л.
Петрашко Л.П.
Петро Нестеренко
Петрович Й.М.
Погорєльцева Н.П.
Поздняков І. О.
Попович П.Я.
Попович Т.М.
Почепцов Г.Г.
Примак Т.О.
Прокопенко О.В.
Пурська І.С.
Р. В. Лаврецький
Р. М. Моторин
Репецький В.М.
Ривак О.С.
Роксоляна Чаповська
Романів Л.В.
Ростовський В.С.
Руденко С. С.
Рутар С.М.
Рутинський М.Й.
С.Є. Шепелєв
С.І. Юрій
С.А. Демченко
С.Б. Булеца
С.Б. Булеци
С.М. Дударець
С.М. Мархонос
С.М. Панчишина
С.О. Апостолюк
С.О. Макеєв
С.Струков
Савельєв Є.В.
Сагайдак О.П.
Салун М.М.
Самойлова І.А.
Сардачук П.Д.
Свердан П.Л.
Свердан П.Л.
Семерак О.С.
Середницька А. Я .
Синякевич І. М.
Сирохман І.В.
Скибінська З.М.
Слива Ю.В.
Слєпцов Ю. В.
Смаглій Г.А.
Солнцев С.А.
Ставицький А.В.
Стадник М.Є.
Стеблюк М.І.
Стельмашенко О.В.
Стеченко Д.М.
Страхарчук А.Я.
Страхарчук В.П.
Стівен Крейн
Субботин В.Н.
Сук Л.К.
Сук П.Л.
Супрун Л.В.
Сілонова Н.Б.
Т.В. Орлова
Т.В. Стройко
Т.Д. Щербан
Танчин І.З.
Ткач Л.О.
Тодоров И.Я.
Тринько Р.І.
Тугай Я.А.
Туниця Т.Ю.
Тушницький О.П.
Тютюнник Ю.М.
Уклад. А.І. Кузьмінський
Упор. С.М. Злупко
Ф.Скотт Фіцджеральд
Фернан Бродель
Фрідріх Брокгауз
Фізеші О.Й
Х.Й. Роглєв
Хоменко Е.Г.
Хом’як А.Я.
Хом’як Ю.М.
Цимбалюк-Скопненко Т.В.
Чайка Г.Л.
Чайка О.Г.
Чекотовський Е.В.
Черепанова С.О.
Черкес М.Ю.
Черниш Н.Й.
Черняк О.І.
Чорнобай В.П.
Чукут С.А.
Чухно А.А.
Шалата О.М.
Шалімова Н.С.
Шваб’юк В.І.
Шведа Ю.Р.
Шевчук В.О.
Шеламова І.Д.
Шелудько В.М.
Шинкаренко Т.І.
Шищенко П.Г.
Шкварчук Л. О.
Школа І.М.
Шульга Г.Ю.
Щербакова О.В.
Эдуард Васильевич Чекотовский
Эмма Хоменко
Ю.М. Сафонов
Ю.П. Лісовська
Ю.П. Лісовська.
Юліан Александрович
Юхименко П.І.
Я.Б. Олійник
Ягольник А.М.
Якубенко Б. Є.
Янчева Л.М.
Янчева Ліана
Ярошевич Н.Б.
Яртись А.В.
Ястремський О.І.
Ячнюк І.О.
Вид
педагогіка
англійська мова
біологія
геодезія
дизайн
економіка
загальна
збірник вправ
куховарство
математика
монографія
музика
навчальний посібник
навчальні посібники
педагогіка
політика
посібник
посібники
проза
психологія
підручник
словник
спорт
сільське господарство
техніка
туризм
фотоальбом
харчування
історія

Мова
англійська
російська
українська


Сортувати: по назві   - по ціні  
Василь Сімович. Праці в двох томах
 Василь Сімович. Праці в двох томах

100.00грн.
зареєстрованим - 97грн.

Бренд: Видавництво 21
Автор: Ткач Л.О.
ISBN: 966-8653-17-3
Вид: загальна
Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів- медичних психологів
 Соціально-психологічний тренінг: цикл вправ для підготовки лікарів- медичних психологів

30.00грн.
зареєстрованим - 29.1грн.

Бренд: Видавництво 21
Автор: Борисюк А.С.
ISBN: 966-8653-34-3
Вид: загальна
A Grammar of the English Language. Грамматика английского языка / Эмма Хоменко / English Libra­ry
A Grammar of the English Language. Грамматика английского языка / Эмма Хоменко / English Libra­ry

250.00грн.
зареєстрованим - 242.5грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x100мм
Автор: Эмма Хоменко
Кількість сторінок: 478
Мова: англійська, російська
Рік видання: 2018
Обкладинка: м'яка
Almayer's Folly: a Story of an Eastern River. Олмейрова примха: історія східної річки / Joseph Conrad / English Libra­ry
Almayer's Folly: a Story of an Eastern River. Олмейрова примха: історія східної річки / Joseph Conrad / English Libra­ry

50.00грн.
зареєстрованим - 48.5грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: Joseph Conrad
Кількість сторінок: 223
Мова: англійська
Рік видання: 2017
Обкладинка: тверда
Black Beauty. The Autobiography of a Horse. Чорний Красень. Автобіографія коня / Anna Sewell / English Libra­ry
Black Beauty. The Autobiography of a Horse. Чорний Красень. Автобіографія коня / Anna Sewell / English Libra­ry

85.00грн.
зареєстрованим - 82.45грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: Anna Sewell
Кількість сторінок: 222
Мова: англійська
Рік видання: 2018
Обкладинка: тверда
Disappearances and Other Stories. Зникнення та інші оповідання / Елізабет Гаскелл / English Libra­ry
Disappearances and Other Stories. Зникнення та інші оповідання / Елізабет Гаскелл / English Libra­ry

50.00грн.
зареєстрованим - 48.5грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: Елізабет Гаскелл
Кількість сторінок: 158
Мова: англійська
Рік видання: 2013
Обкладинка: м'яка
Domino, Lobo, Snap and Other Stories. Доміно, Лобо, Снеп та інші історії / Ernest Thompson Seton / English Libra­ry
Domino, Lobo, Snap and Other Stories. Доміно, Лобо, Снеп та інші історії / Ernest Thompson Seton / English Libra­ry

95.00грн.
зареєстрованим - 92.15грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: Ернест Сетон-Томпсон
Кількість сторінок: 271
Мова: англійська
Рік видання: 2017
Обкладинка: тверда
Dracula. Дракула / Bram Stoker / English Libra­ry
Dracula. Дракула / Bram Stoker / English Libra­ry

150.00грн.
зареєстрованим - 145.5грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: Bram Stoker
Кількість сторінок: 478
Мова: англійська
Рік видання: 2018
Обкладинка: тверда
England, My England and Other Stories. Англіє, моя Англіє та інші оповідання / David Herbert Lawrence / English Libra­ry
England, My England and Other Stories. Англіє, моя Англіє та інші оповідання / David Herbert Lawrence / English Libra­ry

95.00грн.
зареєстрованим - 92.15грн.

Бренд: Видавництво Знання
Розмір: 70x90мм
Автор: David Herbert Lawrence
Кількість сторінок: 254
Мова: англійська
Рік видання: 2017
Обкладинка: тверда

Зареєструйтеся, щоб створити список бажаних товарів. Зареєстровані покупці отримують відразу постійну знижку 3%.