Навчальні посібники


Бренди:
Видавництво 21
Видавництво Богдан
Видавництво Жупанського
Видавництво Знання
Видавництво Ранок
Кондор - Видавничий дім
Лібра Терра
Підручники і посібники
Торговий дім Освіта-Центр Плюс
Автор
А.Павлюк
Борисенко І.І.
Бідасюк Н.В
Гринів Т.Т.
Грішнова О.А.
Дикань Н.В.
Дячук Л.В.
Едуард Чекотовський
Колотуха С.М.
Н.О.?Кри­ковцева
Погріщук Б.В.
С.І. Іщук
Ю. Г. Левченко
C.М. Писаренко
Mariusz Misztal
Є. В. Костюк
Є.В. Савельєв
Євдокименко П.В.
Євтух М.Б.
Єргієв І.Д.
І. В. Житар
І.А. Косач
І.А. Соколовський
І.В. Безуглий
І.В. Калінько
І.В. Козюр
І.Г. Смирнов
І.С. Бика
Івахненков С.В.
Івашків В.М.
Іващенко О.Д.
Іващук Л.Ю.
Ігнатюк М.М.
Ізотов В.М.
Іллін Є.
Ільницький В.І.
Ільїн В.В.
Ільїна Т.В.
Ірена Гумовска
Істратова К.
Іщук С.І.
А. І. Соколенко
А. Валігура О. Борецька
А. Коваленко
А. Павлюк
А.І. Соколенко
А.А. Калита Л.І. Тараненко
А.В. Базилюк
А.К. Мойсієнко
А.О. Баранова
А.О. Задоя
А.О. Старостіна
А.П. Вожжов
Андрощук І.П.
Андрусик Р. В.
Андрусишин Б.І.
Андрушків Б.
Антонович Є.А.
Антонюк К.І.
Антонюк Н.В.
Антошкіна Л.І.
Астаф’єва М.М.
Б.І. Конаков
Бабій І.М.
Бажилін Р.
Базилевич В.
Базилевич В.Д.
Базилевич К.С.
Баклицький І.О.
Балабанова Л.В.
Балик Н.Р.
Балух В.О. 966-8653-50-5
Баран В.Д.
Барська З.М.
Бас-Кононенко О.В.
Батлук В.А.
Бедрій Я.І.
Безвершук Ж.О.
Бей П.І.
Беляєв Г.
Березін О.В.
Березіна Л.М.
Бзовська Л.В.
Благун І.С.
Близнюк О.П.
Богданова І.М.
Богданова В. Д.
Боднар Д.І.
Боднар Р.Д.
Болотіна Н.Б.
Бондар М.Х.
Бондар-Терещенко І.Є.
Боринець С.Я.
Бородай М.В.
Бражнікова Л.Д.
Бровко Д.Ф.
Бровко Ф.М.
Бродський Я.С.
Бубнов О.В.
Буда В.А.
Булавін Л.А.
Бутенко Н.В.
Бідасюк Н.В.
Білий М.У.
Білик Б.І.
Білик М.С.
В. А. Піддубний
В. Г. Маргасова.
В. С. Костюк
В.І. Оспіщев
В.А. Піддубний
В.В. Дергачова
В.В. Заборовський та ін.
В.Г. Фазикош
В.Г. Фазикоша
В.Д. Базилевич
В.Л. Ортинськмй
В.М. Бесчастний
В.М. Малюга
В.М. Тарасевич
В.М. Федосов
В.С. Джигирей
В.С. Ковешніков
В.Ф. Семенов
В.Ю. Юхновський
В.Я. Брич
Вакуленко C.М.
Валєєв К.Г.
Василенко Я.П.
Васильева Д.В.
Васильців Т. Г.
Васильченко В.М.
Васильєв О.М.
Васьків А.Ю.
Васіна А.Ю.
Вашуленко М.С.
Ващук Ф.Г.
Венжинович Н.Ф.
Вишневський О.
Власов В.П.
Власюк С.А.
Вовк Ю.Й.
Возняк Г.М.
Войтенко Степан
Воньо М.М.
Вінокур І.С.
Віра Матковська
Віталіш Л.П.
Г. Д. Панков
Г.В. Осовська
Г.В. Старченко
Г.В. Щербан
Габрусєв В.Ю.
Гавриленко О.П.
Гавриленко О.П.
Гаврюшенко Д.А.
Галабурда Н.Я.
Галик В. М.
Гальчанський В.
Гарбарець М.О.
Гарбарець Н.М.
Гелей С.Д.
Гелетюк Ю.
Гетьман В.І.
Гирич І.Б.
Гладкий О.В.
Гнатишин Я.М.
Гнатюк І.С.
Гнатюк Л.П.
Гнідець У.
Гогіташвілі Г.Г.
Головащук С.І.
Гончаренко О.М.
Горбань Ю.А.
Горбач Л. М.
Гражевська Н.І.
Гриньова В.М.
Грицай Н.Б.
Гриценко О.Г.
Грубінко В.В.
Грішнова О.А.
Губарець В.В.
Гудована Л.І.
Гуз А.М.
Гуменник В.І.
Гуменюк Г.Д.
Гупало О.П.
Гінка Б.І.
Д.М. Стеченко
Давидов Г.М.
Данилюк А.Г.
Дворник Ю.В.
Дегтяр С.В.
Деметер П.Е.
Дербенко Є.
Джалладова І.А.
Джигирей В.С.
Дзюбик С.Д.
Дмитренко В.І.
Дністрянський М.С.
Дубович І.А.
Дудар П.П.
Е.В. Чекотовський
Едгар Аллан По
Ерина А.М.
Жайворонок В.В.
Жайворонок В.В. та ін
Желюк Т.Л
Жуков К.А.
Жульєв А.П.
Жульєва Л.В.
З.О. Макеєва
З.С. Варналій
За ред. В. Базилевича
За ред. В.В. Шостака
За ред. В.М. Бесчастного
За ред. В.М. Тарасевича
За ред. С.П. Войтенка
Загородній А.Г.
Задорожна І.П.
Зайко М.А.
Занько Ю.С
Занько Ю.С.
Захарчук І.О.
Захарчук-Чугай Р.В.
Зозулев А.В.
Зубицька Н.П.
Зубицький В.Д.
Ильин В.В.
К. В. Васильківський
К. В. Кислюк
К.О. Бояринова
Калінько І.В.
Каніщенко А.П.
Капіруліна С.Л.
Карлін М.І.
Карпов В.А.
Качан Є.П.
Кваша В.І.
Кизима Р.
Клендій П.Б.
Кміть О.В.
Коваленко А.Я.
Коваль Г.П.
Ковальчук Т.П.
Ковтун Н.В.
Козак С.П.
Козельчук Л.Г.
Козик В.В.
Козик В.В.
Козловський І.В.
Козловський А.В.
Козяр М. М.
Колоїз Ж.В.
Коневич О.В.
Коноваленко В.В.
Копчак Ю.С
Копійка В.В.
Корнілова О.В.
Корнієнко С.М.
Коробова М.
Король Я.А.
Косач І.А.
Кость Бондаренко
Кочан І. М.
Кравчук Л.В.
Красноход Н. І.
Крилова Н.В.
Криловець А.О.
Криськів М.Й.
Криштапович В.І.
Кузьмін О.Є.
Кузьмінський А.І.
Кульбовський М.М.
Купалова Г.І.
Кураєв Є.О.
Кучеренко В.Р.
Кучман І.М.
Кучман І.М.
Кушнаренко Н.Н.
Кіндрацька Г.І.
Кір’янчук І.О.
Л. А. Українець та ін.
Л. М. Голіченко
Л.Г.?Саркісян
Л.М. Димитрова
Л.О. Омелянович
Л.С. Ладонько
Лавер О.Г.
Ладогубець Н.В.
Ладонько Л.С.
Лазарович М.В.
Лачкова Л.І.
Левандівський О.Т.
Лень В.С.
Леоненко Н.М.
Леоненко П.М.
Леоненко П.М.
Леонтович О.(.
Летнянчин П.П.
Лизанчук В.В.
Лисик В.М.
Листопад Н.П.
Литвин І.В
Литвин Л.П.
Литвиненко Я.В.
Личковський Е.І.
Лодатко Є.О.
Лосєв О.С.
Лузік Е.В.
Лукань В.Г.
Лукашевич М.П.
Луцевич Д.Д.
Людмила Погиба
Люшня М.П.
Лідія Орбан-Лембрик
Лісовський П.М.
Літвіняк О.В.
Лішнянський В.В
Лішнянський В.В.
М. І. Карлін
М. М. Кріль
М.І. Дідківський
М.М. Вегеш
М.М. Груша
М.П. Гетьманчук
М.П. Мальська
М.Я. Куленко
Майхрук М.І.
Макаренко В.О.
Макеєва З.О.
Маклін А.
Маловик Л.В.
Мальська М.П.
Мальський О.М.
Малюга Н.М.
Мамченко С.Д.
Мандюк Н.Л.
Манько В.Г.
Мариуш Миштал
Марокко Ф.
Марцин В.С.
Марчишин С.М.
Марія Іваницька
Масловська Л.Ц.
Масляк П.О.
Мафтуляк М.В.
Мацелюх І.Р.
Мединська Н.М.
Мельник І.М.
Мельник А.Ф.
Мельник А.Ф.
Мельник В.М.
Мельник Т.Г.
Мельничайко О.І.
Мехоношин С.О.
Микитка А.
Микитюк В.І.
Миронюк О.М.
Митяй О.В.
Мовчан В.С.
Момот Т.Л.
Мордвінцев В.М.
Морозюк С.С.
Музыченко П.П.
Мушинка М.
Мітін В.О.
Міщенко С.В.
Н. Є. Кудла
Н. Батрин
Н. В. Горін
Н. В. Кавера
Н. В. Ткаленко
Н.В. Філіпова
Н.В.?Кортєльова
Н.М. Гаркуша
Н.П. Турло
На Ю.К.
Науменкова С.В.
Нижник А.О.
Нікозять Ю.Б.
Ніколайчук Е.В.
Ніколайчук Л.В.
Нікітіна І.П.
О. Г. Колба
О. М. Руденко І. В. Козюра
О.І. Плиска
О.А. Кириченко
О.А. Осовський
О.В. Гладкий
О.В. Михайловська
О.В. Цуканова
О.М. Руденко
О.О. Горошанська
О.О. Шубін
О.П. Сидоренко
О.С. Кучик
О.Ф.Кисла
О.Ю. Біленький
Облещук М.Й.
Овчарова С.В.
Одинець В.А.
Ольшаковський С.І.
Ольшевський В.І.
Олійник Я.Б.
Омельяненко С.В.
Омеляненко В.Л.
Онишків З.М.
Орлов В.О.
Орлов В.О.
Орлова А.М.
Орлова Т.В.
Ославський М.І.
Осовська Г.В.
Осовський О.А.
Оспіщев В.І
Оспіщев В.І.
Островерхий І.Л.
Островський В.М.
Отрошко О.В.
Охріменко Б.А.
П.М.Лісовський
П.П. Чолпан
Павелків Р.В.
Павлик І.В.
Павлюк А.В.
Пальян З.О.
Пандяк І.Г.
Панкова Л.А.
Паночишин Ю.М.
Паронова В.І.
Парфанович І.І.
Пастушенко А.С.
Патика Н.І.
Перевезенцев О.Ю.
Передрій О.С.
Петранівський В.Л.
Петрашко Л.П.
Петро Нестеренко
Петрович Й.М.
Письменна О.О.
Плахцінська Н.В.
Плахцінська О.А.
Погорєльцева Н.П.
Поздняков І. О.
Полянський О.А.
Попович В.В.
Попович П.Я.
Попович С.Ю.
Попович Т.М.
Почепцов Г.Г.
Примак Т.О.
Присухін М.І.
Прокопенко О.В.
Пурська І.С.
Пєшков Ю.
Р. В. Лаврецький
Р. М. Моторин
Рамський Ю.С.
Резніченко М.І.
Репецький В.М.
Ривак О.С.
Рижов Ю.
Рожко М.В.
Романчук Л.Я.
Романюк І.В.
Ростовський В.С.
Ротерман Є.Є.
Рутар С.М.
Рутинський М.Й.
Ріжняк Р.Я.
Різників Олекса
С.Є. Шепелєв
С.І. Юрій
С.А. Демченко
С.Б. Булеца
С.Б. Булеци
С.М. Дударець
С.М. Мархонос
С.М. Панчишина
С.О. Апостолюк
С.О. Макеєв
Савельєв Є.В.
Савков Г.
Сагайдак О.П.
Салун М.М.
Самойлова І.А.
Самусєв Р.П.
Сапалов О.
Сардачук П.Д.
Свердан П.Л.
Свердан П.Л.
Семерак О.С.
Семеренко Г.В.
Семешко А.А.
Семчишин В.Ф.
Сергієнко Л.П.
Сердюк А.В.
Середницька А. Я .
Серотюк І.П.
Серотюк П.Ф.
Сизоненко В.О.
Синякевич І. М.
Сирохман І.В.
Скалій О.В.
Скибінська З.М.
Скільський Д.М.
Слива Ю.В.
Слободян Л.М.
Слєпцов Ю. В.
Смаглій Г.А.
Снєдков І.І.
Солнцев С.А.
Ставицький А.В.
Стадник М.Є.
Станіславська Г.П.
Стеблюк М.І.
Стельмашенко О.В.
Стельмащук З.М.
Степанишин Б.І.
Стеценко В.І.
Стеченко Д.М.
Страхарчук А.Я.
Страхарчук В.П.
Струганець Л.В.
Субботин В.Н.
Сук Л.К.
Сук П.Л.
Супрун Л.В.
Сілонова Н.Б.
Т.В. Орлова
Т.В. Стройко
Т.Д. Щербан
Танчин І.З.
Ткач Л.О.
Ткачук Т.П.
Тодоров И.Я.
Тринько Р.І.
Тугай Я.А.
Туниця Т.Ю.
Тушницький О.П.
Тютюнник Ю.М.
Удич З.І.
Уклад. А.І. Кузьмінський
Українець В.Б.
Упор. С.М. Злупко
Фадєєв П.О.
Фадєєва В.В.
Фернан Бродель
Фрідріх Брокгауз
Фізеші О.Й
Фільц Б.
Фіцула М.М.
Х.Й. Роглєв
Харитонов І.К.
Хоменко Е.Г.
Хом’як А.Я.
Хом’як Ю.М.
Хоружий Г.Ф.
Цимбалюк-Скопненко Т.В.
Чайка Г.Л.
Чайка О.Г.
Чайковський П.І.
Чекотовський Е.В.
Черепанова С.О.
Черкес М.Ю.
Черниш Н.Й.
Чернишенко В.О.
Черняк В.М.
Черняк О.І.
Чорнобай В.П.
Чугунов С.П.
Чукут С.А.
Чухно А.А.
Чуєв О.
Шалата О.М.
Шалімова Н.С.
Шваб’юк В.І.
Шведа Ю.Р.
Швець О.Л.
Шевчук В.О.
Шевчук В.С.
Шеламова І.Д.
Шелудько В.М.
Шинкаренко Т.І.
Шищенко П.Г.
Шиян Б.М.
Шкварчук Л. О.
Шульга Г.Ю.
Щербакова О.В.
Эдуард Васильевич Чекотовский
Эмма Хоменко
Ю.М. Сафонов
Ю.П. Лісовська
Ю.П. Лісовська.
Юліан Александрович
Юхименко П.І.
Ющук І.П.
Я.Б. Олійник
Ягольник А.М.
Якубенко Б. Є.
Янчева Л.М.
Янчева Ліана
Ярошевич Н.Б.
Яртись А.В.
Ястремський О.І.
Яцук Г.Ф.
Яшкевич Р.О.
Вид
педагогіка
англійська мова
біологія
геодезія
дизайн
економіка
загальна
збірник вправ
куховарство
математика
монографія
музика
навчальний посібник
навчальні посібники
педагогіка
політика
посібник
посібники
проза
психологія
підручник
словник
сільське господарство
техніка
туризм
фотоальбом
харчування
історія

Мова
англійська
російська
українська


Сортувати: по назві   - по ціні  
Василь Сімович. Праці в двох томах
 Василь Сімович. Праці в двох томах

100.00грн.
зареєстрованим - 97грн.

Бренд: Видавництво 21
Автор: Ткач Л.О.
ISBN: 966-8653-17-3
Вид: загальна
"Was ist deutsch?: Stereotype und Realitat. Reader zur Landeskunde. ""Типове німецьке"": стереотипи та реальність. Навч. пос. з лінгвокраїнознавства."

30.50грн.
зареєстрованим - 29.585грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Гінка Б.І.
Дисципліна:
ISBN: 9666923343
Обкладинка: м'яка
Розмір: 145х200мм
Кількість сторінок: 368
"Вчимося грати на синтезаторі. П’єси для виконання з автоакомпанементом в режимі Casio Chord (M=Cc) або Single Finger - ""одним пальцем"""

21.00грн.
зареєстрованим - 20.37грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Бзовська Л.В.
ISBN: 9789664083871
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 60
"Грає дует ""Каданс"".Випуск1."

18.00грн.
зареєстрованим - 17.46грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Єргієв І.Д.
ISBN: М707509357
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 40
"Дует баяністів ""Menghini"".Вип.1."

11.00грн.
зареєстрованим - 10.67грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Зубицький В.Д.
ISBN: 9666923243
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х295мм
Кількість сторінок: 28
"Дует баяністів ""Menghini"".Вип.3."

11.00грн.
зареєстрованим - 10.67грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Серотюк П.Ф.
ISBN: 9666923386
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 20
"Дует баяністів ""Menghini"".Вип.4."

11.00грн.
зареєстрованим - 10.67грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Серотюк П.Ф.
ISBN: 9666923564
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 24
"Естрадно-джазові п""єси."

10.00грн.
зареєстрованим - 9.7грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Власов В.П.
ISBN: 9666923238
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 20
"Концертний триптих на тему картини Ієроніма Босха ""Страшний суд""."

12.00грн.
зареєстрованим - 11.64грн.

Бренд: Видавництво Богдан
Автор: Власов В.П.
ISBN: 9666925974
Обкладинка: м'яка
Розмір: 205х290мм
Кількість сторінок: 32

Зареєструйтеся, щоб створити список бажаних товарів. Зареєстровані покупці отримують відразу постійну знижку 3%.